(5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง ที่ Yiam Makeup

ยี่ห้อ: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ ยี่ห้อ  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง ที่ Yiam Makeup

ปัสสาวะของมนุษย์แบบขั้นตอนเดียวใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟีแบบปฺฏิกิริยาแบบแย่งจับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-offf value) 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ng. หากปรากฏขีดขึ้นเพียง 1 ขีด ที่ ขีดบน(C ) เท่านั้น แสดงว่าผลเป็น บวก หรือ ตรวจพบสารเสพติด. หมายเหตุ**กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ คำแนะนำการใช้ และข้อควรระวังในการใช้ชุดทดสอบ จากเอกสารคู่มือการใช้. 3/2560 (จาก. อ่านผลด้วยตาเปล่าภายใน 5-7นาที. จะไม่ปรากฎแถบสีตรงตำแหน่งอักษร”C” และตรงตำแหน่งอักษร”T”
: ถุงน่อง
: Shopee
฿110  ฿110 

About (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง ที่ Yiam Makeup

ปัสสาวะของมนุษย์แบบขั้นตอนเดียวใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟีแบบปฺฏิกิริยาแบบแย่งจับค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-offf value) 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ng./ml.)(5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง
**ข้อควรระวัง**ควรใช้ชุดทดสอบทันทีหลังเปิดซอง
***การแปลผล***
หากปรากฏขีดขึ้น 2 ขีด ที่ ขีดล่าง(T )และ ขีดบน(C )แสดงว่าผลเป็น ลบ หรือ ตรวจไม่พบสารเสพติด
หากปรากฏขีดขึ้นเพียง 1 ขีด ที่ ขีดบน(C ) เท่านั้น แสดงว่าผลเป็น บวก หรือ ตรวจพบสารเสพติด
หาก ไม่ปรากฏขีดขึ้น หรือปรากฏขีดเพียง 1 ขีด ที่ ขีดล่าง(T ) แสดงว่า ชุดตรวจเสีย ไม่สามารถอ่านผลได้
**หมายเหตุ**กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ คำแนะนำการใช้ และข้อควรระวังในการใช้ชุดทดสอบ จากเอกสารคู่มือการใช้

แบบตลับจุ่ม(Bioline)

เลขที่รับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ / จผ.3/2560 (จาก.กระทรวงสาธารณสุข)
วิธีทำการทดสอบ
1.นำชุดทดสอบสารเสพติดมาวางที่จุดทดสอบ(5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง
2.ฉีกซองชุดทดสอบออกจากซอง
3.จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยต้องจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ(Max)นาน30-60วินาที
4.นำแถบทดสอบขึ้นมาวางไว้ในแนวราบหรือวางพาดบนภาชนะที่ใส่ปัสสาวะโดยวางด้านที่แสดงผลขึ้นด้านบนรออ่านผลที่เวลา 5-7นาที
วิธีการอ่านผลการทดสอบ
-อ่านผลด้วยตาเปล่าภายใน 5-7นาที
-ไม่ควรอ่านผลทดสอบหลังจาก 7นาทีผ่านไป ผลบวก(+) จะปรากฎแถบสีตรงตำแหน่งอักษร”C”ผลลบ(-) จะปรากฎแถบสีตรงตำแหน่งอักษร”C” และตรงตำแหน่งอักษร”T”แปลผลไม่ได้
-จะปรากฎแถบสีตรงตำแหน่งอักษร”T”
-จะไม่ปรากฎแถบสีตรงตำแหน่งอักษร”C” และตรงตำแหน่งอักษร”T”
**หมายเหตุ**กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ คำแนะนำการใช้ และข้อควรระวังในการใช้ชุดทดสอบ จากเอกสารคู่มือการใช้

รายละเอียด (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง

กราฟราคา (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง จากวันที่ 03-01-2023 - 02-02-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง (5ชิ้น)ชุดตรวจสารเสพติด แบบจุ่ม(bioline) ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ที่ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ตรวจฉี่ม่วง