accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง ที่ Yiam Makeup

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง ที่ Yiam Makeup

accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง จะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า. นอกจากนี้ยังรองรับการจัดส่งทั่วจังหวัด รับสินค้าเก็บเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองถูกต้องด้วยภาพและข้อมูลคำอธิบาย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿88  ฿88 

About accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง ที่ Yiam Makeup

accu chek softclix บรรจุ 25 ชิ้นaccu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง
สำหรับปากกาแบบ softclix เท่านั้น

รายละเอียด accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง

หมายเลขใบอนุญาต/อย. 65649/4357

กราฟราคา accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา accu chek softclix 25 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง จากวันที่ 31-12-2022 - 30-01-2023