Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734) ที่ Yiam Makeup

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734) ที่ Yiam Makeup

Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734). สวมเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บปวด. S = 26 - 30 นิ้ว. L = 34 - 38 นิ้ว
: ถุงน่อง
: Shopee
฿195  ฿195 

About Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734) ที่ Yiam Makeup

Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734)Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734)

ประโยชน์
- ลดอาการปวด บวม จากการบาดเจ็บบริเวณไหปลาร้า
- สวมเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บปวด
- ใช้ในผู้ที่มีไหปลาร้าหักหรือใช้ตามแพทย์สั่ง

ขนาดรอบอก
S = 26 - 30 นิ้ว
M = 30 - 34 นิ้ว
L = 34 - 38 นิ้ว
XL = 38 - 42 นิ้ว

รายละเอียด Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734)

หมายเลขใบอนุญาต/อย. -

กราฟราคา Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734) สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Clavicle Support ชุดดึงไหปลาร้า พยุงไหปลาร้า ขนาด S (05045) / M (09201) / L (10654) / XL (10734) จากวันที่ 01-03-2023 - 31-03-2023