Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต ที่ Yiam Makeup

ยี่ห้อ: Pigeon(พีเจ้น) | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ยี่ห้อ Pigeon(พีเจ้น) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต ที่ Yiam Makeup

Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต. ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อให้สามารถดื่ม น้าจากแก้วเองได้. พร้อมที่จะใช้หลอดดูดเองได้ในขั้นต่อไป ปริมาณการดื่มในแต่ละครั้งให้ปรับตามความต้องการของลูกน้อย. ได้เหมือนผู้ใหญ่ โดยถ้วยหัดดื่มได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการรั่วซึมเมื่อฝาปิดสนิท และของเหลวจะไหลออกมาต่อเมื่อเด็กดูดเท่านั้น. ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด. ตรวจสอบอุณหภูมิของน้า หรือ นมก่อนการป้อนให้ลูกน้อย. ทาความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน สาหรับการต้ม ไม่ควรเกิน 3-5 นาที และอุณหภูมิไม่เกิน 110 องศา อุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปอาจทาให้ถ้วยแม็กแม็กเสียรูปทรงได้. สาหรับหลอดดูด ไม่แนะนาให้ใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน
: ถุงน่อง
: Shopee
฿365  ฿365 

About Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต ที่ Yiam Makeup

Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซตPigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต


ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก ขนาด 200 มล.ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อให้สามารถดื่ม น้าจากแก้วเองได้
- ถ้วยหัดจิบ แม็กแม็ก พร้อมจุกหัดจิบ เหมาะสาหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป หัดให้เด็กเริ่มฝึกจิบเพื่อ
พร้อมที่จะใช้หลอดดูดเองได้ในขั้นต่อไป ปริมาณการดื่มในแต่ละครั้งให้ปรับตามความต้องการของลูกน้อย
- ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก พร้อมหลอดดูด เหมาะสาหรับเด็กตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้สามารถดื่มน้าจากแก้ว
ได้เหมือนผู้ใหญ่ โดยถ้วยหัดดื่มได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการรั่วซึมเมื่อฝาปิดสนิท และของเหลวจะไหลออกมาต่อเมื่อเด็กดูดเท่านั้น
ข้อแนะนำกำรใช้ :
- ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดPigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต
- การดูดนมที่นานและต่อเนื่องกันอาจทาให้ฟันผุได้
- ตรวจสอบอุณหภูมิของน้า หรือ นมก่อนการป้อนให้ลูกน้อย
- ควรล้างทาความสะอาดก่อนการใช้งานครั้งแรก
- ทาความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน สาหรับการต้ม ไม่ควรเกิน 3-5 นาที และอุณหภูมิไม่เกิน 110 องศา อุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปอาจทาให้ถ้วยแม็กแม็กเสียรูปทรงได้
- เมื่อพบการชารุด ฉีกขาด ให้เปลี่ยนใหม่ทันที
- สาหรับหลอดดูด ไม่แนะนาให้ใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน

รายละเอียด Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต

หมายเลขมอก. 733352255

กราฟราคา Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Pigeon พีเจ้น ถ้วยหัดดื่ม แม็กแม็ก สเตป อัพ เซต จากวันที่ 01-03-2023 - 31-03-2023